För att besöka webbplatsen i ett speciellt språk, markera språket och klicka sedan på gå.
 
   Välkommen till webbplatsen för Fjärrskrivbordslicensiering. Denna säkra webbplats är utformad för att hjälpa dig hantera din licensserver för Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, eller Windows 2000 Server, samt du kan erhålla fjärrskrivbordstjänsternas klientåtkomstlicenser (RDS-klientåtkomstlicenser). All information som samlas in på denna webbplats används för att hjälpa dig hantera dina fjärrskrivbordstjänste-resurser.

RDS-klientåtkomstlicensen som erhållits från denna underkastas motsvarande Windows Server licensavtal.

All information på den här webbplatsen skyddas med kryptering. Mer information om datasäkerhet finns i Om hantering av fjärrskrivbordslicensiering.

 Markera ett alternativ[mer information]